Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming i nye Tønsberg kommune

Kommunestyret har vedtatt betalingssatser for diverse tjenester i den nye kommunen. Disse vil gjelde fra 1. januar 2020. 

For en normalhusholdning (71-300 m²) utgjør dette:

Vanngebyr  kr 2.249,- pr. bolig  
Avløpsgebyr   kr 3.931,- pr. bolig  
Standard renovasjon kr 2.315,- pr. bolig
Feiegebyr kr    395,- pr. pipeløp
Slamgebyr kr    813,- pr. år
Målt vannforbruk kr   8,50   pr. m3   -   Fastledd kr. 549,-
Målt  avløp  kr 14,77   pr. m3   -  Fastledd kr. 977,-

 

Alle gebyrer er oppgitt uten mva. Gebyrene på vann og avløp består av et fastledd og et forbruksavhengig beløp.

Fra 01.01.2020 vil alle sameieseksjoner få faktura for kommunaltekniske gebyrer.

For nærmere informasjon kan du kontakte oss på e-post:

Kom-tek@tonsberg.kommune.no