Søke helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år

Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år.

 • Det er felles søknadsskjema for alle tjenestene
   
 • Det anbefales å lese veilederen før skjemaet fylles ut
   
 • Vi gir gjerne informasjon, råd og veiledning i forbindelse med søknad om helse- og omsorgstjenester. Ta kontakt på telefon 33348730. 
   
 • Etter å ha mottatt din søknad, vil ditt behov bli kartlagt, vurdert og du vil få tilsendt vedtak om  innvilgelse eller avslag
   
 • Du har klagerett

Skjema

Fyll ut søknadsskjema. Det er felles søknadsskjema for alle tjenestene. (PDF, 114 kB)

 

Rett til tjenester

Du har rett til tjenester i henhold til Pasient- og brukerrettighetsloven, og kommunen har plikt til å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. 

Andre tjenester

Kommunen har noen tjenester/tilbud  som ikke er rettighetsfestet, men som du må søke om, f.eks. trygghetsalarm og omsorgsbolig. Kommunen har i tillegg ulike tilbud hvor du selv  kan melde din interesse uten å sende søknad.

Kart

Kontaktinfo

Tildeling Helse og omsorg

Telefon:
33348730

E-post: 
postmottak@tonsberg.kommune.no

Besøksadresse:
Grenaderveien 11 - 3. etg.
Eik

Post:
Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg