Publisert 22.10.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om åpningstider for serveringssteder, Tønsberg kommune.

Publisert 22.10.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om salgs- og skjenketid for alkoholholdig drikk, Tønsberg kommune.

Publisert 01.08.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har Hovedutvalget for drift, eiendom og næring i møte den 02.04.19, DEN-sak nr. 025/19, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering av Bispeveien 1526/ Svinevoll nord, planID 0716 20170040 til offentlig ettersyn.

Publisert 05.07.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har bystyret i møte 19.06.2019, sak 065/19 vedtatt detaljregulering for del av GS-vei langs Fv. 35 Ås-Linnestad i Tønsberg kommune. PlanID 0704 20160148.

Publisert 03.07.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent for høring forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem – kriterier og venteliste, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark.

Publisert 28.06.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent utkast til ny forskrift. Forskriften er ny etter krav i den nye kommuneloven (2018), og den skal endelig vedtas av kommunestyret for nye Tønsberg kommune.

Publisert 21.06.2019

Kommuneplanens samfunnsdel (planID 0704 99009S) og arealdel (planID 0704 99009) ble vedtatt i bystyret 22.05.2019, jfr. BY-sak: 047/19. Planene kan ikke påklages.

Publisert 10.05.2019

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Tønsberg kommune og Sandeåsen Utvikling AS.

Publisert 12.02.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i møte 11.12.2018 sak 088/18, vedtatt detaljregulering av Skjeggestadåsen felt B11 søndre del, planID 0716 20150028 med enkelte endringer.

Publisert 10.12.2018

Høringsfrist 28. februar 2019.

Publisert 10.12.2018

Høringsfrist 28. februar 2019.

Publisert 06.12.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i sak 124/18, 07.11.2018, vedtatt detaljregulering av Valløveien 51,  PlanID 0704 20150121.