Høring – Forskrift om åpningstider for serveringssteder, serveringsloven

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om åpningstider for serveringssteder, Tønsberg kommune.

Forskriften skal endelig vedtas av Kommunestyret for nye Tønsberg, etter gjennomført høring.

Forskriften gjelder regulering av åpningstider for serveringssteder i nye Tønsberg.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 15.november 2019

Høringssvar leveres digitalt her. 

Dokumenter i saken