Høring – forskrift om forvaltning av bever, Tønsberg kommune

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til ny forskrift om forvaltning av bever.

Forskriften skal vedtas endelig av kommunestyret for nye Tønsberg etter gjennomført høring.

Høringen gjelder forskrift om forvaltning av bever i Tønsberg kommune.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 1. november 2019

Høringssvar leveres digitalt her. 

Dokumenter i saken

Høringsnotat, forskrift om forvaltning av bever, Tønsberg kommune (PDF, 140 kB)

Forskrift om forvaltning av bever, Tønsberg kommune (PDF, 8 kB)