Høring – forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om salgs- og skjenketid for alkoholholdig drikk, Tønsberg kommune.

Forskriften skal endelig vedtas av Kommunestyret for nye Tønsberg, etter gjennomført høring.

Forskriften gjelder regulering av salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk i nye Tønsberg.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 15.november 2019

Høringssvar leveres digitalt her. 

Dokumenter i saken

Forskrift om salgs- og skjenketid for alkoholholdig drikk, Tønsberg kommune. (PDF, 56 kB)

Høringsnotat - forskrift om salgs- og skjenketid for alkoholholdig drikk, Tønsberg kommune. (PDF, 263 kB)