Servicesenteret

Servicesenteret finner du i 1. etasje i Tønsberg rådhus, inngang Seebergsgate. Gratis parkering til besøkende ved å registrere bilens skiltnummer på skjerm i servicesenteret. 

digital_veiledning - Klikk for stort bilde

I Servicesenteret kan du låne datamaskin og få veiledning. For eksempel hjelp til å fylle ut søknadsskjemaer og finne offentlig informasjon på nett.

Telefon sentralbord

33 34 80 00

E-post 

postmottak@tonsberg.kommune.no

Dette kan du få hjelp til på servicesenteret:

Servicesenter

Plakater på bymøblene

Tønsberg kommune disponerer 21 plakatplasser på bymøblene i Tønsberg sentrum. Der kan det monteres offentlig informasjon og kulturarrangement der kommunen enten er arrangør, delarrangør eller kommunen gir tilskudd til arrangementet.

Klikk for stort bilde

Bestilling:

Arrangør bestiller plass på bymøblene ved å sende mail med informasjon om arrangementet og ønsket periode til adresse annonse@tonsberg.kommune.no

Kommunen reserverer plass i JCDecaux sitt bookingsystem og bekrefter bestillingen.

Ønske om å benytte de kommunale flatene skal alltid bestilles via Tønsberg kommune.

Alle andre flater må bestille direkte med JCDecaux i Oslo

Pris:

Det koster ikke noe å benytte seg av bymøblene. Bestiller må bekoste å lage, trykke og sende plakatene til JCDecaux i Oslo. 

Størrelse og kvalitet:

Plakatene må være gjennomlysbare

format 118,5 x 175 cm

lysmål 116 x 171 cm 

150g papir og oppløsning i DPI 75

Digital veiledning

Servicesenteret har tilbud til deg som har behov for hjelp til å bruke data og internett. Du kan komme innom å bruke våre datamaskiner og få enkel veiledning for å komme i gang. For eksempel hvordan du kan søke på tjenester digitalt, hvordan fylle ut søknadsskjemaer, hjelp til å laste ned og bruke kommunale apper som f.eks. Tønsberg Parkering.

Dersom du ønsker lenger opplæring, kan du bestille time for individuell veiledning.

Søppelsekker

Vi selger grønne søppelsekker for restavfall. Det koster kr 52,-  per sekk. 

Kopiering med attestasjon

Hva tilbyr vi?

Kopier av vitnemål, førerkort, pass og lignende kan vi ta for deg, med "rett kopi" stempel. 

Hva koster det?

Kopiering med attestasjon: 

 • kopiering i A4-format kr. 5.- per kopi 
 • fargekopi i A4-format kr. 6,- per kopi
 • 2-sidig kr. 6. - per kopi 
 • kopiering i A3-format koster kr 6.- per kopi og 2-sidig kr. 7.- pr. kopi
Utleie av krykker

Du kan leie krykker i Servicesenteret på Rådhuset. 
Vi har barne- og voksenkrykker. De leies ut mot et beløp på kr. 100,- pr. måned inkludert ispigger. Kr 75,- pr. måned uten ispigger.
 
Maks. belastning på krykkene er 140 kg for voksne og 100 kg for barn.

Kjøretillatelse i gågatene

Hva tilbyr vi?

 • Generell kjøretillatelse
 • Særskilt kjøretillatelse

Slik søker du

Fyll ut skjema om særskilt kjøretillatelse

Hvem kan få tilbudet?

Følgende grupper gis generell kjøretillatelse uten å få utstedt særskilt kjøretillatelse:

 • Taxi
 • Buss i rute
 • Forflytningshemmede med offentlig parkeringstillatelse i henhold til Vegtrafikkloven.


Følgende grupper kan søke om særskilt kjøretillatelse:

 • Gårdeiere
 • Beboere
 • Torvhandlere
 • Vakt/verditransport
 • Elverk - teletjenester
 • Andre med tungtveiende grunner
 • Håndverkere, entreprenører med midlertidig behov i området
 • Søkere med særskilt viktige behov, kan få tillatelse for enkeltturer
 
Leie av torvplass

Hva tilbyr vi?

Leie av plass på Farmandstorget og Carl E. Paulsens plass.  All bruk av kommunal grunn til salg, uteservering og arrangementer er søknadspliktig.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema for leie av kommunal grunn 

Servicesenteret behandler torvleie for en dag eller inntil en hel uke. 

Tønsberg torv

For leie av Tønsberg torv, ta kontakt med Tønsberg Sentrum AS

Hva koster det?

kr 50,- per dag 

Du kan betale med kort eller kontant i servicesenteret.

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Hva tilbyr vi?

Et kort som kan gi rabatter til den som er ledsager til en funksjonshemmet. 

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmede sin ledsager:

 • fri eller rabattert adgang til offentlig kultur tilbud
 • fri eller rabattert adgang til fritids arrangementer 
 • visse transportmidler.

Hvem kan få tilbudet?

Mennesker som på grunn av sin funksjonshemming ikke kan delta i samfunnet uten å ha med seg ledsager, til offentlige kultur- og fritids arrangementer, eller for å benytte offentlige transportmidler. 

Kriterier/vilkår

Normalt vil ordningen gjelde følgende hovedgrupper av funksjonshemminger

 • bevegelseshemming
 • hørselshemming
 • synshemming
 • psykisk og fysisk utviklingshemming
 • skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser
 • hjerte/lungesykdommer, allergier og lignende

Slik søker du

Gå inn på søknadsskjema her

Informasjon og veiledning kan du få ved å henvende deg til Servicesenteret i Tønsberg rådhus.

Passfoto må vedlegges søknaden samt uttalelse fra enten fastlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialseksjon, som bekrefter søkers funksjonshemming.

Hva skjer videre med din søknad?

Søknader behandles av Servicesenteret. 

Deretter får du svar om du har fått tildelt tjenesten eller ikke.

Vi sender deg ledsagerbeviset i posten.

Hva koster det?

Det er gratis å få ledsagerbeviset. 

Det er den enkelte arrangør eller transportselskap som avgjør om de aksepterer ledsagerbeviset , og hvilken rabatt ledsagerbeviset gir.

Noen vil kreve full pris av kortholderen dersom ledsager går gratis. 

Turistinformasjon

På Servicesenteret kan du få tips og råd om opplevelser i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Her kan du også få brosjyrer.

For mer turistinformasjon, besøk nettsidene til Visit Tønsberg og Færder

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde

Telefon sentralbord

33 34 80 00

E-post 

postmottak@tonsberg.kommune.no

Åpningstider

Åpningstid rådhuset
Mandag - fredag: 08.00 - 15.00
 

Åpningstid sentralbord
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Besøksadresse

Tønsberg rådhus
Servicesenteret

Servicenteret, informasjon, veiledning og formidling
Halfdan Wilhelmsens alle 1 C
3110 Tønsberg
(inngang fra Seebergs gate)