Viktige telefonnummer

Helse- og omsorgstjenester  i forbindelse med kommunesammenslåingen

Se viktige telefonnummer for helse og omsorgstjenester her

--------------------------------------------------------

Akutt nødhjelp

Helse - Telefon: 113

Politi - Telefon: 112

Brann - Telefon: 110

-------------------------------------------------------

Legevakt

Telefon: 116117

Les mer om legevakten

-------------------------------------------------------

Øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) 

Mandag - fredag kl 08.00 16.00

Telefon: 480 53 138

Mandag - fredag kl 16.00 - 23.00 og helg og høytid 08.00 - 23.00

Telefon: 481 84 261

Les mer om ØHD

-------------------------------------------------------

Alarmtelefon for barn og unge

Telefon: 116111

http://www.116111.no/

----------------------------------------------------------

Barnevernvakta

Telefon: 33 31 02 03

Åpningstider: Mandag til torsdag kl. 17.00 - 24.00. Fredag kl. 18.00 - 03.00. Lørdag kl. 08.00 -17.00 og fra kl. 18.00 - 03.00. Søndag kl. 08:00 - 16:00 og fra kl. 17:00 - 24:00.

Helligdager som faller på hverdager kl. 09.00 - 16.00 og fra kl. 17.00 - 24.00 (18.00 - 03.00 fredager) Bakvakt natt mandag til fredag kl. 00.00 - 08.00.

http://barnevernvakten.no/kommuner/tonsberg-kommune

------------------------------------------------------------

Krisesenteret i Vestfold

Telefon: 33 35 91 91

http://www.krisenett.no/

-------------------------------------------------------------

Tannlegevakt

Telefon: 33 69 74 74

Les mer på tannlegevaktens nettside

-------------------------------------------------------------

Vakttelefon for vei, vann og avløp

Telefon: 977 91 000

Benyttes kun hvis hendelser inntreffer utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager og på høytidsdager, det vil si at utbedring ikke kan vente til neste virkedag.

I normal arbeidstid kan telefonen være avslått. Kontakt da Servicesenteret på 33 34 80 00.

--------------------------------------------------------------

Vakttelefon for yrkesbygg og kommunale boliger

I Tønsberg Telefon: 902 44 003

i Re Telefon: 482 17 312

Benyttes kun hvis uhell inntreffer utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager og på høytidsdager ved akutt behov for hjelp, det vil si at utbedring ikke kan vente til neste virkedag.

Se vakttelefon for rørlegger, elektriker, glassmester

--------------------------------------------------------------

Veterinærvakt for akutt sykdom eller skade på dyr

Telefon 33 32 90 00  - Vestfold dyrehospital - Måkeveien 2A, 3112 Tønsberg

Telefon 416 52 929 (OBS - ikke SMS!) - Tønsberg Dyreklinikk - Semslinna 27, 3170 Sem

--------------------------------------------------------------

Melding om skadet/påkjørt vilt

Telefon: 975 44 110 (Viltnemnda v/Trond Mathisen)

Telefon: 02800 (politiet)